Brunstorp, starten ligger vid "Jönköping N"

Brahehus"

Kleven i Uppgränna, Starten ligger vid cafe "Kleven 7"

Ålleberg, Falköping