Parkera här, blockera inte bondens väg till ladan!

Starten ligger här