Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra det inom nya områden, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling är viktiga delar av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är både företag och offentliga organisationer som myndigheter, kommuner och regioner.
Sektionen har totalt ca 40 medarbetare som är organiserade i fyra grupper, varav en arbetar med innovation på olika sätt med en tung specialisering på innovationssystemanalys och tjänsteinnovation. Gruppen är idag ca 10 personer med merparten av medarbetare baserade i Göteborg. Gruppen har etablerat sig starkt inom en del olika tematiska områden inklusive förnybar energi, bioekonomi, hållbar stadsutveckling, vård och nyttiggörande av forskning.
Som gruppchef stödjer du sektionschefen i arbetet med att leda sektionen och ansvarar för gruppens medarbetare samt verksamhet inom forskning, innovation, utveckling och utbildning. Viktiga delar av tjänsten inkluderar att stödja och utveckla gruppens medlemmar men även externa kontakter med kunder, samarbetspartners och forskningsfinansiärer samt skapandet av projekt inom gruppens verksamhetsområden. Du verkar också för att sektionens mål nås såväl när det gäller kundnytta, engagerade och kompetenta medarbetare och ekonomiskt resultat. Du har personalansvar för gruppens medlemmar, vilket bland annat innebär att du ansvarar för personliga utvecklingssamtal, kompetensförsörjning och medverkar i lönerevisionen. Du rapporterar till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Bredvid uppgiften som gruppchef är du även på del av din tid verksam i det dagliga arbetet genom att initiera och delta i projekt inom området.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan planera och leda verksamheten. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och är bekant med metoder och arbetssätt inom innovationsystemanalys och tjänsteinnovation. Du har relevant högskoleutbildning där forskarerfarenhet är meriterande men inte avgörande och måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra det inom nya områden, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling är viktiga delar av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är både företag och offentliga organisationer som myndigheter, kommuner och regioner.
Sektionen har totalt ca 40 medarbetare som är organiserade i fyra grupper, varav en arbetar med innovation på olika sätt med en tung specialisering på innovationssystemanalys och tjänsteinnovation. Gruppen är idag ca 10 personer med merparten av medarbetare baserade i Göteborg. Gruppen har etablerat sig starkt inom en del olika tematiska områden inklusive förnybar energi, bioekonomi, hållbar stadsutveckling, vård och nyttiggörande av forskning.
Som gruppchef stödjer du sektionschefen i arbetet med att leda sektionen och ansvarar för gruppens medarbetare samt verksamhet inom forskning, innovation, utveckling och utbildning. Viktiga delar av tjänsten inkluderar att stödja och utveckla gruppens medlemmar men även externa kontakter med kunder, samarbetspartners och forskningsfinansiärer samt skapandet av projekt inom gruppens verksamhetsområden. Du verkar också för att sektionens mål nås såväl när det gäller kundnytta, engagerade och kompetenta medarbetare och ekonomiskt resultat. Du har personalansvar för gruppens medlemmar, vilket bland annat innebär att du ansvarar för personliga utvecklingssamtal, kompetensförsörjning och medverkar i lönerevisionen. Du rapporterar till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Bredvid uppgiften som gruppchef är du även på del av din tid verksam i det dagliga arbetet genom att initiera och delta i projekt inom området.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan planera och leda verksamheten. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och är bekant med metoder och arbetssätt inom innovationsystemanalys och tjänsteinnovation. Du har relevant högskoleutbildning där forskarerfarenhet är meriterande men inte avgörande och måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra det inom nya områden, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling är viktiga delar av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är både företag och offentliga organisationer som myndigheter, kommuner och regioner.
Sektionen har totalt ca 40 medarbetare som är organiserade i fyra grupper, varav en arbetar med innovation på olika sätt med en tung specialisering på innovationssystemanalys och tjänsteinnovation. Gruppen är idag ca 10 personer med merparten av medarbetare baserade i Göteborg. Gruppen har etablerat sig starkt inom en del olika tematiska områden inklusive förnybar energi, bioekonomi, hållbar stadsutveckling, vård och nyttiggörande av forskning.
Som gruppchef stödjer du sektionschefen i arbetet med att leda sektionen och ansvarar för gruppens medarbetare samt verksamhet inom forskning, innovation, utveckling och utbildning. Viktiga delar av tjänsten inkluderar att stödja och utveckla gruppens medlemmar men även externa kontakter med kunder, samarbetspartners och forskningsfinansiärer samt skapandet av projekt inom gruppens verksamhetsområden. Du verkar också för att sektionens mål nås såväl när det gäller kundnytta, engagerade och kompetenta medarbetare och ekonomiskt resultat. Du har personalansvar för gruppens medlemmar, vilket bland annat innebär att du ansvarar för personliga utvecklingssamtal, kompetensförsörjning och medverkar i lönerevisionen. Du rapporterar till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Bredvid uppgiften som gruppchef är du även på del av din tid verksam i det dagliga arbetet genom att initiera och delta i projekt inom området.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan planera och leda verksamheten. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och är bekant med metoder och arbetssätt inom innovationsystemanalys och tjänsteinnovation. Du har relevant högskoleutbildning där forskarerfarenhet är meriterande men inte avgörande och måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra det inom nya områden, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling är viktiga delar av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är både företag och offentliga organisationer som myndigheter, kommuner och regioner.
Sektionen har totalt ca 40 medarbetare som är organiserade i fyra grupper, varav en arbetar med innovation på olika sätt med en tung specialisering på innovationssystemanalys och tjänsteinnovation. Gruppen är idag ca 10 personer med merparten av medarbetare baserade i Göteborg. Gruppen har etablerat sig starkt inom en del olika tematiska områden inklusive förnybar energi, bioekonomi, hållbar stadsutveckling, vård och nyttiggörande av forskning.
Som gruppchef stödjer du sektionschefen i arbetet med att leda sektionen och ansvarar för gruppens medarbetare samt verksamhet inom forskning, innovation, utveckling och utbildning. Viktiga delar av tjänsten inkluderar att stödja och utveckla gruppens medlemmar men även externa kontakter med kunder, samarbetspartners och forskningsfinansiärer samt skapandet av projekt inom gruppens verksamhetsområden. Du verkar också för att sektionens mål nås såväl när det gäller kundnytta, engagerade och kompetenta medarbetare och ekonomiskt resultat. Du har personalansvar för gruppens medlemmar, vilket bland annat innebär att du ansvarar för personliga utvecklingssamtal, kompetensförsörjning och medverkar i lönerevisionen. Du rapporterar till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Bredvid uppgiften som gruppchef är du även på del av din tid verksam i det dagliga arbetet genom att initiera och delta i projekt inom området.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan planera och leda verksamheten. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och är bekant med metoder och arbetssätt inom innovationsystemanalys och tjänsteinnovation. Du har relevant högskoleutbildning där forskarerfarenhet är meriterande men inte avgörande och måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra  engelska.

Sektionen för Systemanalys arbetar med ett tvärsnitt av socio-tekniska teorier, metoder och verktyg som bidrar till bättre helhetssyn inför strategiska beslut. Att knyta ihop SP:s djupa teknikkunnande, sätta in det i ett större sammanhang och nyttiggöra det inom nya områden, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling är viktiga delar av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare är både företag och offentliga organisationer som myndigheter, kommuner och regioner.
Sektionen har totalt ca 40 medarbetare som är organiserade i fyra grupper, varav en arbetar med innovation på olika sätt med en tung specialisering på innovationssystemanalys och tjänsteinnovation. Gruppen är idag ca 10 personer med merparten av medarbetare baserade i Göteborg. Gruppen har etablerat sig starkt inom en del olika tematiska områden inklusive förnybar energi, bioekonomi, hållbar stadsutveckling, vård och nyttiggörande av forskning.
Som gruppchef stödjer du sektionschefen i arbetet med att leda sektionen och ansvarar för gruppens medarbetare samt verksamhet inom forskning, innovation, utveckling och utbildning. Viktiga delar av tjänsten inkluderar att stödja och utveckla gruppens medlemmar men även externa kontakter med kunder, samarbetspartners och forskningsfinansiärer samt skapandet av projekt inom gruppens verksamhetsområden. Du verkar också för att sektionens mål nås såväl när det gäller kundnytta, engagerade och kompetenta medarbetare och ekonomiskt resultat. Du har personalansvar för gruppens medlemmar, vilket bland annat innebär att du ansvarar för personliga utvecklingssamtal, kompetensförsörjning och medverkar i lönerevisionen. Du rapporterar till sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp. Bredvid uppgiften som gruppchef är du även på del av din tid verksam i det dagliga arbetet genom att initiera och delta i projekt inom området.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan planera och leda verksamheten. Vi värdesätter att du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning och är bekant med metoder och arbetssätt inom innovationsystemanalys och tjänsteinnovation. Du har relevant högskoleutbildning där forskarerfarenhet är meriterande men inte avgörande och måste kunna utrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.