Viktig information angående Ålleberg

2018-04-20
Ny, uppdaterad och förtydligad information angående flygning i Skövde flygplats luftrum (TIA/TIZ):

Sektorerna är generellt stängda, de öppnas för fåtal planerade IFR flygningar endast, vilket innebär att flygning är fritt för det mesta.

Om förutsättningar för (skärm) flyg in i sektorn finns (huvudsakligen vid xc i västlig och sydvästlig vind, med start från ålle väst) ska flygtornet kontaktas för info om luftrummet är stängt eller om någon trafik är planerad.

De svarar oftast i telefon, om de ej svarar i telefon är luftrummet antagligen stängt men dubbelkolla via mail gärna dagen innan eller tidigt samma morgon, de svarar snabbt på mail.

Om man flyger med flygradio kan man i luften anropa tornet, om man inte fått något svar på 2 anrop innebär det att luftrummet (tornet) är stängt och det är fritt fram att flyga. Men ha fortsatt lyssning på frekvensen vid inflygning in i TIA sektorn ifall det öppnas.

Frekvenser:
122.325 (tom 22 maj 2018)
122.330 (from 23 maj 2018)

Sammanfattning:
Maila och/eller ring tornet vid trolig flygning i luftrummet för kolla om öppet eller stängt, om öppet ha med flygradio om flygning i luftrummen kan ske.

Tel: 0500-463183
Mail: ats@esgr.se

www.skovdeairport.com